Prevence maligního melanomu

Vyšetření digitálním dermatoskopem

Digitální dermatoskopie je moderní metoda sloužící k včasnému odhalení a sledování kožního melanomu. Pomocí digitálního dermatoskopu lze rychle, velmi spolehlivě analyzovat a dlouhodobě sledovat vývoj znamének a jiných pigmentových změn na těle.

V našem zařízení používáme certifikovaný digitální dermatoskop s vyhodnocovacím softwarem. Přístroj umožňuje analyzovat až 40 znaků zkoumaného kožního útvaru a srovnává tyto znaky s desítkami tisíc nálezů. S 94% přesností vyhodnocuje vyšetřovaný útvar nesrovnatelně lépe než při pozorování pouhým okem, lupou nebo ručním dermatoskopem. Uchovává zpracovaný obrázek k pozdějšímu porovnání a na základě objektivních kritérií do několika minut vyhodnocuje kožní změnu.

Přínos vyšetření

 • Prevence vzniku melanomu.
 • Včasná diagnostika (výsledek do několika minut).
 • Vyhodnocení znaménka a stanovení indikace k chirurgickému odstranění - snižuje počet vynucených chirurgických zákroků (excizí).
 • Možnost srovnání nálezů v čase.

Co byste měli vědět o maligním melanomu…

Melanom je zhoubný nádor vyskytující se převážně na kůži. Na jeho vzniku se podílí hlavně ultrafialové záření, především jeho složka UVB. Vyvíjí se z pigmentotvorných buněk. Nejprve na kůži vypadá jako odlišně zbarvená skvrna, která se postupně rozšiřuje.

 • Co byste u znamének neměli přehlédnout:
 • Změnu velikosti a tvaru (plošné rozšíření, pokrytí stále větší plochy).
 • Změnu obrysu (dosud pravidelný a hladký okraj se stává nepravidelným).
 • Změnu barvy (nejčastěji dochází ke ztmavnutí až ke zčernání dosud hnědě zbarvené léze vcelku nebo po částech. Velmi charakteristické je nepravidelné rozmístění pigmentu v rozsahu ložiska, se vznikem různých odstínů černé, hnědé, modré, šedé, červené, ale i bílé barvy).
 • Změnu v elevaci (dříve ploché ložisko v úrovni okolí se postupně zvedá nad okolí).
 • Změnu povrchových charakteristik (ztráta normálního kožního vzhledu, později tvorba šupin, erozí, krust).
 • Vznik nových příznaků (jedním z charakteristických příznaků je pocit šimrání nebo svědění stávající léze).
 • Jaké jsou rizikové faktory vzniku melanomu:
 • UV záření, zejména nešetrný pobyt na slunci v dětském věku.
 • Pigmentové névy (mateřská znaménka), 30 % melanomů se vyvíjí právě na podkladě těchto vrozených nebo získaných névů.
 • Porucha imunitního systému vinou některých léků, viru HIV apod.
 • Genetické dispozice.
dermogenius_02.jpg
dermatologie.jpg

Jaké jsou možnosti léčby?

Podezřelé ložisko je nezbytné co nejdříve chirurgicky odstranit. Pokud je melanom podrobným vyšetřením potvrzen jako maligní (zhoubný), může pacienta ohrožovat na životě tvorbou četných ložisek (metastáz). Čím déle zůstává maligní melanom na kůži, tím větší je riziko výskytu těchto dceřiných ložisek v těle. U pokročilejších nádorů se přidává podpůrná léčba (obvykle Interferon alfa nebo nádorové vakcíny). Metastázy do lymfatických uzlin se odstraňují chirurgicky, není-li to možné, používá se ozáření. Při orgánových metastázách se osvědčuje chemoterapie, někdy v kombinaci s imunoterapií nebo s aktinoterapií.

Co můžeme udělat pro prevenci vzniku melanomu

 • Vyhýbat se i krátkodobému, ale intenzívnímu působení slunečního záření, vedoucímu ke spálení kůže.
 • Používat ochranné prostředky (krémy s OF, vhodný oděv), především v dětském věku.
 • Při zjištění změny existujícího znaménka neprodleně vyhledat odborného lékaře.
 • Pravidelně (alespoň 1x za rok) podstoupit preventivní vyšetření dermatoskopem.

Objednání k vyšetření:

Přímo na recepci Medica Chirurgica, Zašovská 778, Valašské Meziříčí

nebo

+420 608 118 011
+420 571 611 936
+420 571 611 859
recepce@medicachirurgica.cz
Copyright © 2024 Medica Chirurgica s.r.o.