Aktuálně

Aktuálně

Klienti, u kterých bude naměřena zvýšená teplota, nebudou ošetřeni v našich ambulancích.

Žádáme klienty, aby:

  • Používali ochranu úst a nosu.
  • Nesdružovali se v prostorách zařízení (max. 2-3 osoby).
  • Nenavštěvovali zařízení, jestliže mají příznaky onemocnění COVID-19 nebo někdo z jejich rodiny.
  • Respektovali provozní pokyny personálu a vyčkali příchodu sestry.