Jednodenní péče

Medica Chirurgica je největší zařízení jednodenní péče ve Zlínském regionu.

Ročně je zde provedeno více jak 1600 výkonů v celkové i lokální anestézii.
Výkony jsou prováděny na pracovištích ve Zlíně a Valašském Meziříčí.

Co je jednodenní péče?

Jednodenní péče představuje současný trend v medicíně, kdy provedení zdravotního výkonu a zdravotní stav klienta umožňuje propuštění ze zařízení do několika hodin, nejpozději do 24 hodin od jeho přijetí. Klienti jsou po výkonu krátkodobě umístěni na stacionáři, pooperační péče a následná rehabilitace probíhá ambulantně. Nejčastěji se jedná o plánovaná vyšetření a zákroky v celkové nebo lokální anestézii za použití moderní techniky, šetrné anestézie, nejnovějších operačních postupů a pooperační analgézie. Systém jednodenní péče umožňuje výrazné zkrácení pobytu v zařízení, dobu rekonvalescence a pracovní neschopnosti.

V čem se odlišuje jednodenní péče od klasické hospitalizace v nemocnici?

Přínos jednodenní péče je především v individuálním přístupu, v úspoře času, možnosti následného doléčení v domácím prostředí a v  minimalizaci pooperačního stresu z hospitalizace.

V době zvyšující se rezistence na ATB je taktéž nízké riziko tzv. nemocničních nákaz. Léčba je komplexní v návaznosti na konkrétní specializované ambulance.

medical-563427_640.jpg

Jak se objednat k operaci?

Je nutné se dostavit do některé z našich ambulancí, kde lékař v dané odbornosti provede vyšetření, určí indikaci a termín operace.

Doporučení praktického lékaře k vyšetření není podmínkou.

checklist.jpg

Co si s sebou vzít pro pobyt na stacionáři?


 • Lékařskou dokumentaci s předoperačním vyšetřením.
 • Léky, které pravidelně užíváte.
 • Hygienické potřeby, pyžamo, župan, ručník, přezůvky.

Naše týmy

Spektrum výkonů prováděných v rámci jednodenní péče

 • Laparoskopické operace:
 • Operace tříselné kýly, cholecystektomie, rozrušení srůstů, appendektomie, diagnostická laparoskopie.
 • Klasické chirurgické operace:
 • Operace tříselné, pupeční a břišní kýly, operace varixů, odstranění hluboko uložených lézí, operace rezistencí prsu, odstranění benigních nádorů měkkých tkání, odstranění cizího tělesa.
 • Odběr tkání na biopsii, drobné výkony v oblasti konečníku.
 • Operace hemeroidů – operace dle Longa, klasické operace hemeroidů.
 • Operace plastické chirurgie:
 • Radikální excize a lalokové plastiky kožních nádorů, operace Dupuytrenovy kontraktury, modelace a přitažení odstávajících boltců u dětí i dospělých, operace karpálního tunelu, drobné excize kožních lézí.
 • Operace estetické plastické chirurgie: výkony hrazené samoplátci.
 • Ortopedické operace:
 • Diagnostická, složitá a rekonstrukční artroskopie kloubů.
 • Operace všech forem Dupuytrenovy kontraktury.
 • Operace tenisového lokte (epikodylitídy).
 • Rekonstrukce kladívkového prstu, operace halluxů, odstranění burzy nebo ganglia.
 • Drobné ortopedické výkony - operace šlach, šlachových pouzder, rekonstrukce a sutury šlach, odstranění exostóz.
 • Neurochirurgické operace:
 • Syndrom karpálního tunelu, uvolnění periferních nervů.
02.jpg
01.jpg

Co byste měli vědět před přijetím na oddělení jednodenní péče?

 • Před přijetím do zdravotnického zařízení budete poučeni ošetřujícím lékařem o povaze operačního zákroku a provozu jednodenní péče.
 • Vyplníte předepsané formuláře a informované souhlasy.
 • Před přijetím do zařízení musíte minimálně 6 hodin lačnět. Pokud užíváte pravidelně léky, budete poučeni o jejich užití nebo vysazení.
 • Pokud to Váš zdravotní stav dovolí, budete propuštěni v den výkonu, nejdříve však 4-5 hodin po zákroku. V některých případech můžete setrvat v zařízení do druhého dne.
 • Při propuštění ze zařízení je nutné mít doprovod, budete vybaveni potřebnými pomůckami, léčivy nebo recepty.
 • Následující den po propuštění je nutné se hlásit u svého ošetřujícího lékaře nebo v doporučené odborné ambulanci.
 • Vaše další léčba bude probíhat ambulantně.
 • V případě nutnosti změny charakteru operačního výkonu, která vyplyne z aktuálního operačního nálezu nebo v případě komplikací, kdy je nutná hospitalizace a není možná ambulantní léčba, budete umístěni k dalšímu doléčení do smluvního zařízení s lůžkovým oddělením.
 • Váš operační zákrok bude hrazen z prostředků zdravotních pojišťoven (zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami). Za některé služby spojené s operačním výkonem, za zákroky estetické chirurgie a za jiné (pojišťovnou nehrazené) výkony účtuje zařízení jednorázový poplatek, který uhradíte hotově v zařízení.
03.jpg
02.jpg
Copyright © 2024 Medica Chirurgica s.r.o.