Pneumologická a ftizeologická ambulance (plicní)

Pneumologická a ftizeologická ambulance

Ukončené vysokoškolské studium v roce 2008 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Atestace z oborů Alergologie a imunologie, Pneumologie a ftizeologie. Kariéru lékaře začal na plicním oddělení KNTB Zlín, kde doposud pracuje jako odborný lékař. Člen Evropské a České pneumologické společnosti, člen České a Slovenské alergologické a imunologické společnosti - sekcí potravinových a lékových alergií. Kromě jiného se specializuje na léčbu potravinových a lékových alergií s mezioborovým přesahem, léčbu imunodeficitů a alergenovou imunoterapii včetně zrychlených RUSH forem u dětské i dospělé populace.
Vysokoškolské studium ukončil na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity Brno v roce 2002. Atestace v oboru Pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Kariéru lékaře začal na interním a plicním oddělení v nemocnici v Kroměříži. V současnosti působí na plicním oddělení v KNTB Zlín, kde pracuje jako odborný pneumolog. Kromě pneumologie se zabývá pleuroskopií (torakoskopií) v lokální anestézii.

Ordinační hodiny

 • Pondělí 08.30 - 14.00 hod.
 • Středa 08.00 - 15.00 hod.
 • Pátek 08.30 - 14.00 hod. Pouze pro objednané klienty

Spektrum poskytované péče

 • Diagnostika a léčba akutních i chronických respiračních onemocnění.
 • Dispenzarizace chronických plicních onemocnění.
 • Funkční vyšetření plic - spirometrie, FENO. 

  Spirometrie je vyšetření, při kterém jsou měřeny odpory, objemy dechových cest a plicní kapacita. Patří mezi screeningové vyšetření ke sledování a kontrole chronické bronchitídy, astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.

  FENO je moderní metoda, která výrazně urychluje diagnostiku kašle, astmatu a alergických plicních onemocnění.

  Všechny výsledky jsou u každého klienta digitálně zpracované. Umožňují sledování dynamiky plicních onemocnění a astmatu. Umožňují rychlou a cílenou léčbu.

 • Aplikace infuzní bronchodilatační léčby na stacionáři.
 • Spolupráce s vyššími pracovišti v řešení závažných stavů.
 • Preventivní péče. Prevence idiopatické plicní fibrózy (IPF).
 • Vyšetření syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSA). 

  Syndrom obstrukční spánková apnoe (OSA) je závažné onemocnění, které postihuje přibližně 4% dospělé populace. Velká část případů bohužel není diagnostikována. Mezi hlavní příznaky OSA patří problémy se spánkem, chrápání, únava a bolesti hlavy po probuzení, neschopnost se soustředit.

  Lidé se syndromem OSA přestávají během spánku z důvodů kolapsu dýchacích cest opakovaně dýchat. Kolaps může být způsobený zhoršením svalové činnosti, zvětšením objemu tkáně dýchacích cest (obezita) nebo strukturálními změnami, které vedou k zúžení dýchacích cest. Výsledkem je nedostatek kyslíku, hladina oxidu uhličitého v krvi stoupá a spánek je přerušen. Uvedené příznaky je nutno konzultovat s lékařem a předejít tak i vážným komplikacím.

  V diagnostice a léčbě OSA spolupracujeme s krajským pracovištěm ve Zlíně a garanty spánkové medicíny pro Zlínský kraj.

Informace, objednání do ambulancí na telefonech:

+420 571 611 936, +420 571 611 859
+420 608 118 011

Víte, že...

Ročně ošetříme více jak 900 klientů a provedeme 2000 výkonů.

Jako jediní v regionu provádíme rychlou a přesnou diagnostiku astmatu a kašle novou metodou FENO.

Spolupracujeme s FN OlomoucKNTB Zlín při řešení komplikovaných stavů.

Ročně diagnostikujeme více jak 50 nových případů chronické obstrukční choroby,
intersticiální plicní choroby, fibrózy.

Přímo v zařízení provádíme ambulantní infuzní terapii.

 

 

12.jpg
02.jpg
03.jpg
01.jpg
Copyright © 2024 Medica Chirurgica s.r.o.