Alergologické a imunologické centrum

Alergologické a imunologické centrum

Ukončené vysokoškolské studium na III. Lékařské fakultě UK Praha v roce 1993. Atestace v oborech Alergologie a klinická imunologie a Pneumologie a ftizeologie. Kariéru lékaře začal v Národním ústavu plicních nemocí a hrudní chirurgie Vyšné Hágy na Slovensku. V letech 2003 až 2006 působil ve funkci zástupce primáře plicního oddělení KNTB Zlín a v letech 2006 až 2018 ve funkci primáře plicního oddělení Nemocnice Nový Jičín. V současnosti působí ve funkci primáře plicního oddělení KNTB Zlín. Od r. 2012 pracuje jako lékař v ambulanci alergologie a klinické imunologie Medica Chirurgica ve Valašském Meziříčí. V rámci postgraduálních studií absolvoval několik zahraničních stáží a studijních pobytů.
Ukončené vysokoškolské studium v roce 2008 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Atestace z oborů Alergologie a imunologie, Pneumologie a ftizeologie. Kariéru lékaře začal na plicním oddělení KNTB Zlín, kde doposud pracuje jako odborný lékař. Člen Evropské a České pneumologické společnosti, člen České a Slovenské alergologické a imunologické společnosti - sekcí potravinových a lékových alergií. Kromě jiného se specializuje na léčbu potravinových a lékových alergií s mezioborovým přesahem, léčbu imunodeficitů a alergenovou imunoterapii včetně zrychlených RUSH forem u dětské i dospělé populace.

Ordinační hodiny - sudé týdny

 • Pondělí 15.30 - 19.30 hod.
 • Středa 15.00 - 20.00 hod.
 • Čtvrtek 08.00 - 14.30 hod.

Ordinační hodiny - liché týdny

 • Pondělí 15.30 - 19.30 hod.
 • Úterý 08.00 - 14.30 hod.
 • Středa 15.00 - 20.00 hod.
 • Pátek 08.00 - 14.30 hod.

Největší ambulantní centrum ve Zlínském regionu.


Centrum pracuje v odpoledních a večerních hodinách, jako jediné v regionu ošetřuje i akutní stavy. Některá specializovaná vyšetření provádíme jako jediné pracoviště v regionu Valašské Meziříčí, Vsetín.

Všechna vyšetření, včetně specializovaných, jsou prováděna přímo v zařízení.

Spektrum poskytované péče

 • Diagnostika, léčba a dispenzarizace závažných alergologických a imunologických onemocnění, imunodeficientních stavů, recidivujících infekčních komplikací, autoimunitních chorob a celiakie.
 • Diagnostika a léčba inhalačních a potravinových alergií dospělých i dětí.
 • Diagnostika a léčba lékových alergií, aplikace kožních testů.
 • Funkční vyšetření plic - spirometrie, FENO.

  Spirometrie je vyšetření, při kterém jsou měřeny odpory, objemy dechových cest a plicní kapacita. Patří mezi screeningové vyšetření ke sledování a kontrole chronické bronchitídy, astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.

  FENO je moderní metoda, která výrazně urychluje diagnostiku kašle, astmatu a alergických plicních onemocnění.

  Všechny výsledky jsou u každého klienta digitálně zpracované. Umožňují sledování dynamiky plicních onemocnění a astmatu. Umožňují rychlou a cílenou léčbu.

 • Imunoterapie alergenem dospělých i dětských klientů.
 • Aplikace infuzní bronchodilatační léčby na stacionáři.
 • Spolupráce s vyššími pracovišti v léčbě závažných stavů.
 • Preventivní péče.

Ošetření akutních pacientů v době 7:30 - 8:00 (po předchozí telefonické domluvě)

Informace, objednání do ambulancí na telefonech:

+420 571 611 936, +420 571 611 859
+420 608 118 011

Víte, že...

Ročně ošetříme více jak 2 500 klientů a provedeme 9 000 výkonů.

Jako jediní v regionu provádíme preventivní imunologické vyšetření.

Zavedením nové metody FENO jsme zrychlili a zpřesnili diagnostiku astmatudiagnostiku kašle.

Diagnostikujeme více jak 300 nových případů astmatu a lékové alergie.

Přímo v zařízení provádíme infuzní terapii u  těžších případů alergií a astmatu.

Provádíme rychlé hyposenzibilizace a expoziční testy ve spolupráci s KNTB Zlín.

11.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
Copyright © 2024 Medica Chirurgica s.r.o.