Vítejte na stránkách

Medica Chirurgica

Nestátní zdravotnické zařízení

Největší zařízení jednodenní péče ve Zlínském regionu

Specializované ambulance

Fyzioterapie, rehabilitace

RDG a sonografické pracoviště, odběrová místnost

Zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami

Plánovaná péče, léčba akutních stavů a úrazů

Komplexní péče přímo v zařízení s minimálními čekací dobou

Individuální, profesionální přístup personálu

Přímá návaznost na vyšší pracoviště

Moderní vyšetřovací metody, příjemné prostředí

Slider
Novinky!

Nově zavádíme...

Fyzioterapie a rehabilitace klientů
po prodělané infekci Covid-19 nebo s postcovidovým syndromem.

Postcovidová rehabilitace a fyzioterapie mírní následky infekce Covid-19 především u klientů s dechovými obtížemi, zvýšenou únavou a s neurologickými poruchami. Pro klienty s přetrvávajícími následky Covid-19 provádíme speciální rehabilitaci zaměřenou na trénování dechu a svalstva, na rehabilitaci malých a velkých kloubů a na celkové zvýšení kondice. Cvičení probíhá obvykle dvakrát týdně, trénink vede proškolený fyzioterapeut. Cvičení jsou zaměřena na zvýšení svalové síly končetinového i trupového svalstva s využitím různých rehabilitačních pomůcek, včetně cvičení na míčích, cvičení s pružnými tahy. Zaměřujeme se také na korekci postoje, dynamiky hrudního koše a hrudní páteře.

Ke cvičení je nutno mít žádanku, kterou vystaví lékař Mediky event. praktický nebo jiný specializovaný lékař.


Objednání tel: +420 604 260 387

Medica Chirugica Zlín, J. A. Bati 5645, 760 01 Zlín
(51. budova - 3.patro, areál Svitu)

Preventivní infuzní terapie
zmírňující následky infekčních onemocnění včetně Covid-19.

Další informace…

EMS
- speciální rehabilitační a posilovací metoda.

Fyzioterapie J. A. Bati, Zlín

Další informace…

Aktuální informace

Přehled aktuálních informací týkajících se provozu zařízení.

Ambulance

Specializované ambulance s návazností na rehabilitaci a fyzioterapii, digitalizované RTG pracoviště, sonografii a odběrové místo.

Jednodenní péče

Jednodenní péče je současným trendem v medicíně.
Má nesporné výhody ve zkrácení pobytu na  lůžku a snížení stresu z hospitalizace.

Preventivní vyšetření

Nabídka preventivních vyšetření hrazených zdravotními pojišťovnami i samoplátci.

Proč zvolit naše zařízení?

Nabízíme:

  • Plánovanou péči, léčbu akutních stavů a úrazů.
  • Individuální přístup ke klientům.
  • Krátké termíny k vyšetření a výkonům.
  • Ambulantní léčbu, komplementární vyšetření a rehabilitaci přímo v zařízení.
  • Zavedené pracoviště jednodenní péče - operace v lokální a celkové anestézii.
  • Řešení komplikovaných stavů ve spolupráci s vyššími pracovišti.
  • Příjemné prostředí, erudovaný personál se zkušeností práce ve zdravotnictví.
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

Ambulance

Komplexní péče v 16 specializovaných ambulancích, všechna komplementární vyšetření přímo v zařízení.

Jednodenní péče

Největší zařízení jednodenní péče v regionu. Široké spektrum výkonů v lokální a celkové anestézii.

Plastická chirurgie

Výkony plastické a estetické chirurgie hrazené zdravotními pojišťovnami a přímými platbami.

Prevence

Preventivní imunologické vyšetření, vyšetření kožních lézí, prevence maligního melanomu a plicní fibrózy.

Zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.